ปภ.เผย ภาคใต้ยังมีน้ำท่วม 4 จังหวัด รวม 20 อำเภอ

16 ธ.ค. 2560 เวลา 4:38 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปภ.เผย ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค. ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในหลายพื้นที่ คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด รวม 20 อำเภอ 150 ตำบล ประกอบด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา มีน้ำท่วม 3 อำเภอ คือ อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด

จ.พัทลุง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอ.ควนขนุน อ.ปากพะยูน อ.เขาชัยสน และ อ.บางแก้ว

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช มีน้ำท่วม 6 อำเภอ คือ อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมือง

ลุ่มน้ำตาปี 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีน้ำท่วม 6 อำเภอ คือ อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และ อ.พุนพิน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว