Breaking ข่าว

โครงการแก้มลิง สุราษฎร์ฯ หนึ่งกระบวนแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

 

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯ เยี่ยมโครงการแก้มลิง 280 ล้านบาท หนึ่งกระบวนแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ หวังลดระดับน้ำท่วมสูงในพื้นที่ปลายน้ำ

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ลงพื้นที่ ทุ่งปากขอ ม.1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ฯ เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างแก้มลิงขนาดความจุ 15 ล้านลูกบาทเมตร บนเนื้อที่ 4200 ไร่ ที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับกรมชลประทาน เร่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ ช่วงหน้าแล้ง และช่วยดึงน้ำเข้าในช่วงน้ำหลาก ลดปริมาณน้ำ ที่จะไหลสู่ปลายน้ำ เป็นการลดผลกระทบจากน้ำท่วมในที่ลุ่ม นอกจากนั้นยังจัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็นที่พักสัตว์ในช่วงน้ำหลากและที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมถึงการประมงเมื่อสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มพิกัด

 

 

สำหรับปัจจุบันการดำเนินการต้องหยุดชั่วคราว เนื่องจากในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมทุ่งระดับน้ำยังสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร เครื่องจักรยังไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งเมื่อน้ำจากน้ำท่วมครั้งนี้แห้งสนิท จะเร่งดำเนินการต่อเนื่อง คาดว่าจะเสร็จประมาณกลางปี 61 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ระดับน้ำค่อย ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี ตั้งแต่ อ.บ้านนาเดิม, อ.บ้านนาสาร อ.เคียนซา และ อ.พุนพิน อีกจำนวนมากมีน้ำท่วมขังตัวบ้าน และบริเวณบ้าน รวมถึงถนนภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาแบ่งเบาความทุกข์ และยังเร่งผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล นอกเหนือจากการไหลตามธรรมชาติ