Breaking ข่าว ต่างประเทศ

“เตียบัน” ร่วมงานฉลองทุนการศึกษา “สมเด็จพระเทพฯ” ปีที่ 12 ย้ำสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา

 

“เตียบัน” ย้ำสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ร่วมงานฉลองทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีที่ 12 เผยมีนักศึกษาและข้าราชการกัมพูชาได้รับทุนแล้วกว่า 1,600 คน

ในงานเลี้ยงขอบคุณคณาจารย์และแสดงความยินดีผู้ได้รับทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดขึ้น ในคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โพคีธารา ท่าน Dr. Hang Chuan Narong รัฐมนตรีกระทรวงการอบรมเยาวชน และกีฬาของกัมพูชา ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2005 ถึงปี 2017 นี้ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาและข้าราชการกัมพูชา จำนวนกว่า 1,605 คน และในจำนวนนั้น มีระดับปริญญาเอกจำนวน 24 คน ปริญญาโท 303 คน ปริญญาตรี 850 คน ระดับมัธยมศึกษา 339 คน และสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความรู้ทั่วไปและอาชีวศึกษา ได้รับประกาศนัยบัตร จำนวน 89 คน

สำหรับปี 2017 นี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชาต่อเนื่องอีกจำนวน 350 คน ประกอบด้วยทุนระดับปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 68 คน ปริญญาตรี 227 คน รองปริญญาตรี 37 คน และทุนพระราชทานสำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากจังหวัด มอนดอลคีรีและรัตน์คีรี จำนวน 8 คน

ในงานเลี้ยงครั้งนี้ สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม แลในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทยเดินทางมาเป็นประทาน พร้อมด้วยพลเอก วาภิรมย์ มนัสรังศี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครง การพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านศึกษาธิการ พลเอก วิชีต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา นายสุภชัย วีระภูชงค์ รองนายกสมาคมไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาของไทยจากทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วถึง 12 ปี มีนักศึกษากัมพูชา ที่ได้รับทุนและศึกษาจนสำเร็จแล้วเกือบ 800 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 12 คน ปริญญาโท 104 คน ปริญญาตรี 358 คน ระดับอนุปริญญา 262 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นๆ อีก 60 คน