พม.จัดกิจกรรม "พลังจิตอาสาและสวัสดิการ" จ.น่าน

20 ธ.ค. 2560 เวลา 8:35 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พ.ม. ได้จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการพาน้องอ่าน สอนน้องเขียน ที่โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านปางเป๋ยอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อ สานสัมพันธ์ในพื้นที่ โดย มีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๑๑ คน ประกอบด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

แกนนำv -spirit ยุวอาสา น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านปางเป๋ย ผู้ปกครองนักเรียน และ ชาวบ้านหมู่บ้านปางเป๋ย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป***