พม.สร้างแกนนำ “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” จ.พัทลุง

21 ธ.ค. 2560 เวลา 8:46 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ จังหวัดพัทลุงสร้างแกนนำเด็ก และ เยาวชน “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share " ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561 ที่ โรงแรมชัยคณา ธานี จังหวัดพัทลุง เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดย เน้นปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ ลูกฝังให้เป็น “ผู้ให้” พม.ดำเนินการ “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)”

 

ตั้งแต่ปี2552 ถึง ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้ โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”และขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ซึ่ง มีกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน ร่วมสร้างสรรค์ ไปลงมือปฏิบัติ ซึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กและเยาวชนจะลงพื้นที่ปฏิบัติการ กิจกรรมเยาวชนร่วมใจพัฒนาวัด ณ วัดป่าขอม ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยบูรณาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชาวบ้านในชุมชน และ ชุมชนใกล้เคียง สริมสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน ปลูกต้นกล้าความดี ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

***รับชมคลิป***

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด