ข่าว

Air Asia จับมือ UNPD เปิดตัว 4 โครงการนำร่องพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 ธ.ค.60 สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme – UNDP) ร่วมลงนาม MOU ประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัว 4 โครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในระดับสากล

ภายใต้กรอบความร่วมมือในการลงนามครั้งนี้ แอร์เอเชียและยูเอ็นดีพีจะร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

2.โครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย (Eastern Sarus Crane)

3.โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน หรือ อารยสถาปัตย์ (Friendly Design)

และ 4.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Journey D)