Breaking News ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ดอยอ่างขางอุณหภูมิยอดหญ้าติดลบ เหมยขาบขาวโพลน

อุณหภูมิยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง บนดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่  เช้าวันนี้ อุณหภูมิภายในสถานีเกษตรหลวง อ่างขาง สูงสุด 20.2 องศา ต่ำสุด 3.1 องศา ยอดหญ้า -0.8 องศา ยังเกิดน้ำค้างแข็ง หรือที่คนเหนือเรียกกันว่าเหมยขาบต่อเนื่องขาวทั้งแปลงผลไม้ ตามจุดต่างๆ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง