Breaking ข่าว

ตร.ทางหลวงพร้อมรับคนมากกว่า 4ล้าน เดินทางช่วงปีใหม่

ตำรวจทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แล้ว

พลตำรวจตรีชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ระบุ ถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ตำรวจทางหลวงได้กำหนดแนวทางการให้บริการไว้ด้วยกัน 3 แนวทาง คือ 1 ให้บริการประชาชนที่ใช้ถนน รวม 198 หน่วยทั่วประเทศ เพื่อให้บริการที่พักผ่อน ข้อมูลข่าวสาร บริการปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งบางจุดอาจจะมีชา กาแฟให้บริการด้วย

2 เป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทาง โดยวางกำลังตามถนนสายหลักต่างๆ วิเคาระห์ความเสี่ยงจุดต่างๆ เพื่อจะได้วางกำลังแก้ปัญหา อาทิ จุดที่คนมักจะขับรถเร็จ ก็จะนำเครื่องตรวจจับความเร็วมาติดตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ชะลอความเร็ว หรือจุดใดที่มีจราจรหนาแน่นก็จะเปิดช่องทางพิเศษ และแนวทางที่ 3 คือการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยการบังคับใช้กฏหมาย ตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน หรือโทษปรับเป็นต้น

และ 3 คือการวางแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้น โดยการบังคับใช้กฏหมาย ทั้ง ว่ากล่าวตักเตือน หรือโทษปรับ

ทั้งนี้ คาดว่าคนจะเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงวันที่ 29-30 ธันวาคมนี้ และยอดประชาชนที่เดินทางน่าจะมากกว่า 4 ล้านคน