Breaking การเมือง

สมศักดิ์เสนอบิ๊กตู่ลงสุโขทัยช่วยแก้น้ำท่วม เพิ่มรายได้ปชช.

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม ว่า เป็นโอกาสอันดีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนด้วยตนเอง ขณะที่ทางจังหวัดจะได้มีโอกาสในการเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ส่วนตัว อยากเสนอให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนของจังหวัดสุโขทัยมีรายได้ค่อนข้างต่ำ อยู่ที่อันดับ 16 จาก 17 จังหวัดของกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งมาจากการประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการทำมาหากินที่ไม่สอดคล้องกับฤดูกาล จึงอยากให้รัฐบาลช่วยวางแนวทางและโครงการต่างๆ เพื่อปรับฐานรายได้ และสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน

ยกตัวอย่าง โครงการนำวัวให้ราษฎรไปเลี้ยง ในหลักการให้ขอยืมวัว โดยคิดตามจำนวนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ไม่ใช่ขอยืมเป็นเงิน เมื่อยืมไปแล้วครบ 10 ปี หรือในระยะเวลา 10 ปี หากราษฎรที่ยืมไปมีความพร้อมที่จะนำกลับมาคืน ก็ให้นำมาคืนตามจำนวนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมจากจำนวนที่ยืมไป ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นได้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะที่ปัญหาน้ำท่วม ทำให้คนสุโขทัยทำการเกษตรได้ปีละครั้ง และที่ผ่านมาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ถูกคัดค้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดมีการแก้ไขปัญหาน้ำด้วยการผันน้ำของแม่น้ำยมออกเป็นสองสาย คือแม่น้ำยมสายเก่าสามารถผันน้ำได้ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคลองชักน้ำยมฝั่งขวา ผันน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทั้งหมดถือว่ายังไม่สามารถผันน้ำได้มากเท่าที่ควร จึงอยากให้รัฐบาลช่วยดำเนินการขยายพื้นที่คลองในการผันน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ หากจะมีการขยายเส้นทางน้ำดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยว ของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงให้มีความคึกคัก เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น