Breaking News การเมือง

“นายกฯ” นำ ครม.ตักบาตรร่วมชาวสุโขทัย

 

นายกฯ นำ ครม.ตักบาตรร่วมชาวสุโขทัย ก่อนประชุม ครม. ฝากอัยการจังหวัดชี้แจงกฎหมาย เคารพการตัดสินของศาล ทุกอย่างมีขั้นตอน เตรียมทำข้อมูลชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน

วันนี้( 26 ธ.ค.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 38 รูป รับรุ่งอรุณแห่งความสุขร่วมกับประชาชนชาวสุโขทัย ที่วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย และนำคณะรัฐมนตรี ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

ก่อนจะเดินทักทายกับผู้ที่มาร่วมใส่บาตรอย่างเป็นกันเอง โดยบอกว่า อิจฉาคนสุโขทัย ที่ได้อยู่ในเมืองหน้าอยู่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงขนบธรรมเนียมที่งดงามซึ่งควรจะอนุรักษ์ไว้ พร้อมแนะนำท้องถิ่นให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่โบราณสถานต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

จากนั้นได้สอบถามเด็กนักเรียนถึงผลการเรียน พร้อมกับแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง แต่ขอให้หาตัวเองให้เจอและมุ่งไปตามความถนัดและความชื่นชอบ จากนั้นก็มุ่งทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันได้ทักทายกับนักฟุตบอลเยาวชนทีม จ.สุโขทัย สอบถามเรื่องการฝึกซ้อม และการเรียน โดยขอให้เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงและมีรูปร่างสามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังฝากให้อัยการจังหวัด ชี้แจงกับชาวบ้านเรื่องขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายให้เคารพการตัดสินของศาล เพราะกฎหมายไม่ได้มีแค่รัฐธรรมนูญแต่มีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับ ที่ประชาชนต้องเรียนรู้และเข้าใจ ขณะเดียวกัน ยังชี้แจงเรื่องกฏหมายรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นห่วงเรื่องรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายเอามาถกเถียงกันซึ่งจะต้องดูกฎหมายลูกด้วย ซึ่งขณะนี้ยังร่างไม่แล้วเสร็จ ก็นำมาตีกันซึ่งส่วนตัวกำลังให้รวบรวมกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตราฉบับที่เกี่ยวกับประชาชนเพื่อเผยแพร่ทำความเข้าใจไม่เช่นนั้นก็จะถูกนำมาถกเถียงกันให้เป็นประเด็นอีก

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของปี 2560 ที่สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย