Breaking ข่าว

พระองค์เจ้าหริภา ประทานส.ค.ส. แก่พสกนิกรชาวไทย

กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์   เผยแพร่ภาพ และ ข้อความ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทาน ส.ค.ส. แก่พสกนิกรชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระดำริต่างๆ  ทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระดำริต่างๆ โดยด้านหน้าเป็นพระรูปฉายเบื้องหน้าภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ผนังด้านหน้า) เป็นเรื่องราว พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการ์ด พื้นสีเหลือง ด้านในฝั่งขวาเป็นตราประจำพระองค์ “สภ” เป็นคำอวยพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อความว่า “สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ และ Season’s Greeting ๒๐๑๘ Happy New Year  จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์