พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา อบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพให้ผู้ต้องขังเรือนจำแปดริ้ว

28 ธ.ค. 2560 เวลา 9:19 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

เรือนจำแปดริ้ว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อบรมนวดไทยให้กับผู้ต้องขังหญิง ใน เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา โดย เป็นการให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเพื่อ สุขภาพระยะสั้น โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง วิชาการและปฏิบัติจริง ในด้าน วิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทฤษฎีแพทย์แผนไทย เมื่อ ผ่านการอบรมแล้ว จะ ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ หากพ้นโทษออกไป จะ มีอาชีพติดตัว เพื่อ ไปสร้างรายได้เลี้ยงดู และ จุนเจือครอบครัว

 

ขณะ ที่ทางเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา สนับสนุนเงินทุน จำนวนทุนละ 30,000 บาท ให้ ผู้ต้องขังเหล่านี้ เพื่อ เป็นการต่อยอด และ คืนคนดีสู่สังคม ผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด 26 คน เข้านั่งฟังการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการนวดแผนไทย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อย่างตั้งใจ ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิง ที่ สมัครใจหรือคัดเลือกจาก ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และ เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คือ จะพ้นโทษอีกไม่เกิน 2 ปี มาเข้าร่วมโครงการนี้ และ มีการติดตามการให้คำแนะนำ การประกอบอาชีพของผู้ต้องขัง ในแต่ละรายเป็นช่วงระยะหนึ่ง เพื่อ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ ที่สุจริต ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคม

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

และ ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศให้ดีขึ้นซึ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป***