วันแรกช่วง”7วันอันตราย”ตายพุ่ง41ศพ-บาดเจ็บ500คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แถลงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยวันแรกของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.)

เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 477 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ จ.เชียงใหม่ 23 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.มหาสารคาม 19 ครั้ง

ผู้เสียชีวิต จำนวน 41 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ จ.ศรีสะเกษ 6 ราย รองลงมาได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สงขลา สมุทรปราการสุโขทัย สุราษฎร์ธานี หนองคาย และจ.อุบลราชธานี 2 ราย

ผู้บาดเจ็บ จำนวน 500 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ จ.เชียงใหม่ 25 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จ.มหาสารคาม และ จ.นครศรีธรรมราช 19 ครั้ง

โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 42.77 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.00และ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ร้อยละ 0.84