Breaking ข่าว

รายงาน:ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ 3 วันสุดท้าย

วันที่ 29 ธ.ค.60 เหลืออีกเพียง 3 วันเท่านั้น สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทำให้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามี ประชาชน และ นักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศ เดินทางเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

สำหรับผู้เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 28 ธ.ค. 60 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,719,751 คน แบ่งเป็นพระภิกษุ/สามเณรและแม่ชี 22,661 รูป  วีลแชร์ 55,050 คน ผู้พิการ 5,172  คน กลุ่มชาติพันธุ์ 320 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 53,841 คน และ นักเรียนและนักศึกษา 751,081 คน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมร่วมชมจาก 96 ประเทศ โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมัน อเมริกา จีน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้และ 31 ธ.ค. ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ สามารถร่วมรับชม การแสดง“โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” บริเวณ หน้าพระที่นั่งทรงธรรม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยจะใช้เวลา 90 นาที

ส่วนการรื้อถอน จะเริ่มดำเนินการกลางเดือน ม.ค.61 โดยในส่วนของวัสดุก่อสร้างทั้งประติมากรรมและงานศิลปกรรมหลักๆของพระเมรุมาศก็จะนำไปเก็บไว้ที่ช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม ซึ่งสร้างอาคารขนาดกว้าง 30×60 เมตรขึ้นมาใหม่เฉพาะ โดยส่วนที่เป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กที่มีจำนวนมาก ก็จะเก็บไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา คาดว่าหลังปีใหม่จะเริ่มดำเนินการรื้อถอนได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณมีนาคม กรมศิลปากรจะส่งคืนพื้นที่ให้กับทางกรุงเทพมหานคร.