Breaking ข่าว

รฟท. เผยยอดผู้โดยสารเดินทางก่อนวันหยุดปีใหม่

วันนี้( 30 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยตัวเลขจำนวนผู้โดยสารเดินทางก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 นี้ มีผู้โดยสารที่ใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 100,000 คน โดยในช่วงวันดังกล่าว การถไฟแห่งประเทศไทย ได้พ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงทุกขบวน ประกอบกับเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 4 ขบวน

สำหรับในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในปี 2560 ประชาชนได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา และใช้เวลาในวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยว โดยการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถที่มีเดินตามปกติ จำนวน 242 ขบวน และขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 4 ขบวน รวม 246 ขบวน โดยได้พ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงทุกขบวน มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 124,949 คน แบ่งเป็นผู้โดยสาร

ขาออก 78,013 คน ผู้โดยสารขาเข้า 42,006 คน เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 35,407 คน การรถไฟฯ สามารถส่งผู้โดยสารเดินทางได้โดยไม่มีตกค้าง สำหรับในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มอีก 4 ขบวน คือ กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ 1 ขบวน กรุงเทพ – อุบลราชธานี 1 ขบวน และกรุงเทพ – อุดรธานี 2 ขบวน คาดว่าจะมีผู้โดยสารลงลดกว่าสองวันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางรถไฟในช่วงสองวันที่ผ่านมาพบว่า วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับชนเครื่องกั้นได้รับบางเจ็บ 1 ราย แต่ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินขบวนรถแต่อย่างใด
การรถไฟฯ จึงขอความร่วมมือไปยังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ (ทางตัดถนนรถยนต์-รถไฟ) ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 “มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟ หรือ สิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถ ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า 5 เมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงจะขับรถผ่านไปได้” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน