Breaking ข่าว ข่าวภาคเหนือ

นทท.แห่ชมดอกไม้ “แก่นมะกรูด” คึกคัก!

 

แก่นมะกรูดยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยว ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ดอกทิวลิป ลิลลี่ คริสมาสต์ ฯลฯ ที่กำลังเบ่งบานรับเทศกาลปีใหม่

วันนี้( 31 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนดอยแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ ที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ 2561อย่างคึกคัก เพื่อสัมผัสอากาศเย็นสบายและสัมผัสกับธรรมชาติของพื้นที่สูง ต.แก่นมะกรูด ซึ่งเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-700 เมตร รายล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน และธรรมชาติที่เขียวขจีของต้นไม้น้อยใหญ่ ติดกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงโป 4 หมู่บ้าน เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางตอนบน เนื่องจากมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก

ที่ผ่านมาจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินงานโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด เน้นทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์คมตลอดจนสร้างงานและอาชีพให้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ พร้อมกับสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตความเชื่อที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์