Breaking ข่าว ทั่วไทย

7วันอันตรายปีใหม่ตายอีก65ราย สถิติ4วันพุ่ง239ศพ เหตุเมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธ.ค.60  เกิดอุบัติเหตุ 678  ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 714 คน รวม 4 วัน (28 – 31 ธ.ค. 60) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,380 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 239 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,500 คน ศปถ.จึงได้กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเสี่ยงในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลเส้นทางสายรอง เส้นทางโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ควบคู่กับการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตรวจตราผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุในถนนชุมชนและหมู่บ้าน อีกทั้งดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยจัดมีอุปกรณ์นิรภัยและเสื้อชูชีพอย่างเพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

            นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 678 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 714 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 48.67 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.26 รถปิคอัพ 6.39 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.11 บน ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.05 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.43 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 29.50 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,005 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,374 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 779,130 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 138,176 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 40,788 ราย ไม่มีใบขับขี่ 38,291 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย (24 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (25 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (28 – 31 ธ.ค. 60)  เกิดอุบัติเหตุรวม 2,380 ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 239 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,500 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 13 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (86ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (11 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ (89 คน)