ข่าว

โป๊ปทรงเตือนสังคมไม่ให้หลงตามกระแสบริโภคนิยม

วันที่ 1 ม.ค.61 สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสทรงเป็นผู้นำสวดในการทำมิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ เซนต์ปีเตอร์ส บาซิลิกา ที่นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี และทรงมีพระดำรัสเรียกร้องให้ชาวคาทอลิกทั่วโลกราว 1,200 ล้านคน กำหนดช่วงเวลาแต่ละวันให้อยู่ในความเงียบเพื่อพบกับพระเจ้า ซึ่งเป็นการรักษาจิตวิญญาณของตนเอง ไม่ให้หลงไปกับกระแสบริโภคนิยม และการโฆษณาชวนเชื่อ และคำพูดที่ไร้สาระ

 

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงมีพระดำรัสส่งท้ายปีว่า ปี 2017 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เต็มไปด้วยสงคราม การโกหก ความอยุติธรรม ซึ่งพระองค์เรียกร้องให้ทุกคนรับผิดชอบการกระทำของตนเอง พร้อมตรัสว่า สงครามคือคือความภูมิใจอย่างไม่สำนึกและไร้สาระ ซึ่งการกระทำผิดเช่นนี้นำความเสื่อมมาให้มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

แม้สมเด็จพระสันตะปาปาไม่ได้เจาะจงเหตุการณ์ใดเป็นพิเศษ แต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา พระองค์ได้ประณามการสังหารหมู่พลเรือนที่ซีเรีย และพระองค์ได้เสด็จฯเยือนเมียนมาและบังกลาเทศ ซึ่งกำลังมีวิกฤตโรฮิงญา นอกจากนี้พระองค์ยังเคยทรงเรียกร้องให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และแสดงความกังวลเรื่องปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีด้วย