วิจารณ์สนั่น! คำสั่งสธ.ห้ามจนท.ชาร์จไฟในสถานที่ราชการ

05 ม.ค. 2561 เวลา 7:06 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

โซเซียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยและได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี สำหรับการกำหนดการใช้ทรัพย์สินทางราชการ มีดังนี้ ข้อ 1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์ตไฟในสถานที่ราชการ ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการไปในกิจธุระส่วนตัว ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้พนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงาน ไปกระทำภารกิจส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของทางราชการ ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ส่วนตัวและครอบครัวมาจอดค้างคืนในสถานที่ราชการ ข้อ 6 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ   ส่วนกลไกการกำกับตามมาตรการป้องกันกรณีใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อ 1 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ 2 ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ 3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทราบมาตรการ   โดยในเรื่องนี้เพจชื่อดังอย่าง Drama-addict  ได้ให้ความเห็นว่า  ทุกวันนี้หมอพยาบาลต้องใช้มือถือในการทำงานเยอะมาก เช่น ใช้มือถือเปิดแอปเช็คข้อมูลยา ใช้บันทึกข้อมูลคนไข้ผ่าน hosXP hosOS ใช้ส่งไลน์ปรึกษาเคสกับสตาฟหรือส่งภาพ xray CT ekg บลาๆ ให้อาจารยแพทย์ดูเพื่อขอคำปรึกษา การเอามือถือมาชาร์จไฟใน รพ. นี่เป็นอะไรที่จำเป็นมาก และเอื้อต่อความสะดวกในการบริการให้ประชาชน ถ้าห้ามเอามือถือมาชาร์จใน รพ. กรุณาตอบคำถามด้วยว่าถ้าแบตหมดแล้วจะให้ทำไงต่อ อย่าตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าก็ใช้พาวเวอร์แบงค์ดิ นะ ดักคอไว้ก่อนเลย