สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

6 ม.ค. 2018 เวลา 9:29 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุททธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมศิลปากร เตรียมจัดพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ณฑลพิธีท้องสนาม ในวันที่ 11 มกราคม 2561โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 มีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์