ข่าว

ทบ.จัดงานวันเด็กปี61 เติมพลังจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 7 ม.ค.61 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า วันเด็กปีนี้กองทัพบกขอเชิญน้องๆมาสนุกสนานเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับกิจกรรมทางทหารที่กองทัพบกได้เตรียมไว้อย่างเต็มที่ ภายใต้ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) มอบหมายให้หน่วยทหารในส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 รวมทั้งกองทัพบกจะสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย

สำหรับสถานที่จัดงานวันเด็กของกองทัพบกในพื้นที่ กทม.ปีนี้ กำหนดจัด ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม.  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ความรักสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และอากาศยานที่เข้าประจำการใหม่และที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการแสดงบนเวที การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งให้น้องๆได้สนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการอย่างเต็มที่

 

ส่วนในพื้นที่ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค หน่วยทหารของกองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กไปพร้อมกันด้วย อาทิ กองทัพภาคที่ 2 จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 3 จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทองจ.พิษณุโลก, กองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช, กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต , ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดที่ สนามกีฬาเอมพันธุ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดที่ สวนสัตว์ลพบุรี (การดำรงชีพในป่า และการแสดงงู) ,ศูนย์การทหารม้า จัดที่ลานรถถัง ในหน่วย จ.สระบุรี (วันที่ 12 ม.ค.61) เป็นต้น

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ กองทัพบกขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเติมความสุขกับกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยใจ ณ พื้นที่จัดงานส่วนกลาง คือที่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กทม. หรือหน่วยทหารใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน