ข่าว

พิธีบวงสรวงการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ

พิธีบวงสรวงการรื้อถอน และอัญเชิญนพปฏลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระมหาราชครูพิธีศรี วิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้กำหนดฤกษ์ ตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 หรือ วันแรม 11 ค่ำ เดือน 2 เวลา 10.19 น. ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน