อัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ

ผู้แทนพระองค์เป็นประธาน อัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ ท่ามกลางความอาลัยของประชาชน ที่ร่วมในพิธี ติดตามบรรยากาศภายในพิธีได้จากรายงาน