Breaking ข่าว

จ.น่านอากาศหนาวเย็น ระลอก 2 ชาวบ้านต้องผิงไฟคลายหนาว

 

จ.น่าน ชาวบ้านต้องนั่งผิงไฟกันเพื่อคลายหนาว ขณะที่สนามบินน่านนครหมอกหนาจัด ทำให้เครื่องบินลงไม่ได้ ต้องไปลงสนามบินเชียงรายแทน

เช้าวันนี้ (15 ม.ค.) ที่ จ.น่านยังคงมีอากาศหนาว หมอกลงหนาจัดจนเครื่องบินลง ที่สนามบินน่านนครลงไม่ได้ ต้องไปลงสนามบินเชียงราย สวนอุณหภูมิเมื่อเช้า ที่ อ.เมือง จ.น่านที่ กรมอุตุนิยมวิทยาวัด อุณหภูมิได้ ต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส และที่ อ.ปัว จ.น่าน ชาวบ้านได้รวมกลุ่มก่อกองไฟผิง ทั้งตอนกลางคืน และตอนเช้า เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ระลอก 2 ได้หวนกลับมาอีกครั้ง อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บนพื้นที่ราบ อุณหภูมิลดลงต่ำเหลือ 11 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิลดลงเหลือ 5-10 องศาเซลเซียส เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา และเป็นภูเขาสูงทำให้ มีอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะตอนเวลากลางคืน และตอนเช้ามืด ชาวบ้านที่อาศัยตามหมู่บ้าน และบนยอดดอยต่างต้องก่อไฟผิง เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น เนื่องจากในหลายพื้นที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยชาวบ้านรวมกลุ่มกันก่อกองไฟผิง เนื่องจากอุณหภูมิ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซ่งวันนี้ย่างเข้า เป็นวันที่ 3 แล้ว ส่วนบนยอดดอย สภาพอากาศยังคงหนาวจัด อุณหภูมิลดลงเหลือเหลือประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ระลอก 2 มาตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมาทำให้ จ.น่านมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด ส่วนราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารได้รับความเดือดร้อน จากสภาพอากาศหนาวเย็นและ จ.น่านได้ดำเนินการสำรวจจำนวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในช่วงเวลาดังกล่าว และได้ดำเนินการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงมีราษฎรที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อีกเป็นจำนวนมาก ต้องการความช่วยเหลือ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน