Breaking ข่าว

ชาวสวนยางหวัง ก.พาณิชย์ เข้าควบคุมราคายางพารา

 

ชาวสวนยาง หวังว่า มาตรการควบคุมราคารับซื้อยางพาราของรัฐบาล จะช่วยให้ราคายางสูงขึ้น และป้องกันผู้ค้ายางกดราคา

เมื่อวานนี้ (16 ม.ค.) คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมราคา ครอบคลุมน้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่นและยางแท่ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ชาวสวน เพราะเกิดปัญหาราคายางตกต่ำ และมีข้อร้องเรียนว่าเกิดจากระบบการซื้อขายยางของผู้ประกอบการที่ไม่เป็นธรรม และเอาเปรียบชาวสวนยาง

ขณะที่ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกร ยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. บอกกับสปริงนิวส์ ว่า มติ ครม.นี้ จะทำให้กระทรวงพาณิชย์ ประกาศราคารับซื้อยางแต่ละชนิดได้ โดยชาวสวนยางเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะจะทำให้ราคารับซื้อยางพารา มีหลักเกณฑ์ และเชื่อว่าจะแก้ปัญหาการสมยอมราคารับซื้อ หรือ การฮั้วราคารับซื้อยาง ของผู้ค้ายางได้ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค้ายางขาดทุนจากการขายยางในตลาดล่วงหน้า ทำให้มากดราคารับซื้อยางกับชาวสวน ซึ่งปัญหาราคายางตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการที่ภาครัฐพยายามเข้าไปรับซื้อยางจากชาวสวน โดยใช้กลไกของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงทำให้ภาครัฐต้องใช้กลไกของกระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมราคา


สำหรับ แนวโน้มราคายางคาดว่าจะดีขึ้น เพราะราคาน้ำมันดีขึ้น แต่ชาวสวนต้องการให้ราคายางที่ขายได้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการเพาะผลิต ซึ่งต้นทุนยางแผ่นดิบปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาท ในขณะที่ราคายางพาราในช่วง 4 เดือน ที่ผ่านมาทรงตำอยู่ในระดับต่ำ ราคายางแผ่นดิบที่ตลาดกลางหาดใหญ่ ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 43.51 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน