“พรเพชร”คาดส่งศาลรธน.ตีความกฎหมายป.ป.ช.ไม่เกิน19 ม.ค.นี้

“พรเพชร” ชะลอส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้นายกฯดึงกลับเตรียมส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่เกิน 19 ม.ค.

-18 ม.ค. 61-  นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปิดเผยว่า ได้รับคำร้องจาก 32 สนช. ที่เข้าชื่อเพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ป.ป.ช. ในประเด็นการยกเว้นใช้ลักษณะต้องห้ามกับกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระนั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำคำร้อง เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในเย็นวันนี้ (18 ม.ค.) แล้ว หรือไม่เกินภายในวันพรุ่ง (19 ม.ค.) นี้ และจะชะลอการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายก จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย คาดว่า ศาลจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือขึ้นกับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัญธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จะบัญญัติในบทเฉพาะกาล ให้กฏหมายมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคทหารที่จะมีการตั้งขึ้นใหม่นั้น นายพรเพชร ปฏิเสธยังไม่เห็นรายละเอียด แต่โดยหลักการ การกำหนดการมีผลบังคับใช้ สามารถทำได้