Breaking ข่าว ข่าวภาคใต้

เด็กสตูลโชว์เหนือ! ประดิษฐ์ที่ชาร์จแบตมือถือ จาก “น้ำทะเล”

วันที่ 18 ม.ค. 61–ที่ห้องสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสตูล อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 นำโดย นายธีรศักดิ์ พรมขจร หัวหน้าทีมโครงงานวิจัยชื่อ “ชาร์จแบตเตอร์รีโทรศัพท์มือถือจากน้ำทะเล” พร้อมเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คนคือ นายซอลิฮิน ฮะหมัด และนายปฏิภาณ บุญนิยม ผลงานที่เกิดจากแนวคิดที่ว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมดภายในประเทศยังมีแนวโน้มที่สูง การผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ อีกทั้ง จ.สตูล มีอาณาเขตติดทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลจำนวนมาก นักเรียนกลุ่มนี้จึงมีความคิดที่จะนำเอาการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำทะเลกับโลหะ มาใช้ในการกำเนิดไฟฟ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และความสะดวกในการใช้งานบริเวณริมทะเล โดยไม่ต้องต่อสายไฟมาไว้สำหรับที่จุดบริการต่างๆ สามารถนำน้ำทะเลมาเติมแล้วใช้ไฟฟ้าได้เลยเป็นการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลสตูล โดยการสร้าง Mobile Battery Charger เพื่อความสะดวกและยังสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย

โดยโครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในอนาคต เป็นอีกทางเลือกในการนำเอาน้ำทะเลมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการใช้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำทะเล กับโลหะต่างๆ ผ่านวงจรชาร์จแบตเตอร์รี เป็นการทดลองเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก โดยการนำไปใช้งานในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าในเรือขนาดเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าและน้ำมันอีกด้วย

โดยประโยชน์ของการทดลองในครั้งนี้ น้องๆ บอกว่า สามารถสร้างเซลล์ไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตเตอร์รีโทรศัพท์มือถือจากน้ำทะเล Mobile Battery Charger สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานในเรือขนาดเล็ก เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยมีต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้ชาร์จแบตเตอร์รีโทรศัพท์มือถือ นำไปเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตได้ ผลการวิจัยจากการคำนวณหาค่าแรงดันสามารถผลิตกระแสไฟได้สูง 9 โวลต์ สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ 2 ครั้ง ทั้งนี้แรงดันจะมาหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำทะเลที่นำมาใช้ในการทดลอง ที่จะต้องมีการไหลเวียนตลอดเวลาประกอบกับต้องมีการปรับปรุงให้รูปลักษณ์มีความสวยงามมากกว่านี้ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองให้มีความเล็กลง

นายสมชาย สุเหร็น ครูผู้สอน กล่าวว่า จะต้องมีการพัฒนารูปลักษณ์ และอุปกรณ์เพื่อต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่อไป พลังงานจะมีแรงดันมากน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำทะเล ซึ่งต่อไปในอนาคตสามารถประยุกต์เป็นเครื่องมือทดแทนเครื่องปั่นไฟได้ในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน