Breaking ข่าว

โคราชจัดใหญ่! “แข่งวิ่งควาย”แห่งแรกในภาคอีสาน

ที่ จ.นครราชสีมา จัดการแข่งขัน “วิ่งกระบือ”แห่งแรกในภาคอีสาน พร้อมประกอบพิธีทูนขวัญข้าว บายศรีสู่ขวัญกระบือ ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก ประจำปี 2561

วันที่ 19 ม.ค. 61 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าวบายศรีสู่ขวัญกระบือ ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก ประจำปี 2561 ของบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาอีสาน ภายหลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ อันเป็นการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การใช้แรงงานจากกระบือ

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก ซึ่งชาวบ้านจะนำรถไถทางการเกษตรและนักเรียนที่ต่างพากันปั่นจักรยานบรรทุกมูลกระบือใส่ถังมาเข้าร่วมพิธี ต่อจากนั้น ได้ร่วมกันประกอบพิธีขนปุ๋ยคอกลงนา และพิธีสู่ขวัญข้าวรับขวัญกระบือ ซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2545 และถือว่าเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่ได้จัดกระทำพิธีดังกล่าวขึ้น

“พิธีขวัญข้าว”ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวนาภาคอีสาน ซึ่งเมื่อต้นข้าวแตกกอเขียวงอกงามแล้ว จึงทำพิธีขวัญข้าว เพื่อเป็นการขอบคุณและบูชาพระแม่โพสพ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา พอถึงเดือนอ้าย ชาวนาจะลงแขกเกี่ยวข้าว แล้วเอาข้าวเข้าลาน เสร็จแล้วก็จะทำพิธีรับขวัญเข้าลานเชิญพระแม่โพสพกลับเข้าเรือน จากนั้นก่อนนวดข้าวจะทำพิธีขวัญลานให้เป็นสิริมงคล

สำหรับ “พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย” นั้น ถือเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้าน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ตามความเชื่อที่ว่า ‘กระบือ’ หรือ ‘ควาย’ เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์ เพราะมนุษย์ได้นำกระบือมาใช้แรงงานด้านการไถเพื่อทำการเกษตร แล้วนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูของการทำการเกษตร หรือ การทำนาชาวบ้าน จะพากันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญกระบือ เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบือ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรหันกลับมาใช้กระบือในการทำการเกษตรหรือการทำนาและกิจกรรมที่สนุกสนานไปกว่านั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้จัดแข่งขัน ‘วิ่งกระบือ’ หรือ ‘วิ่งควาย’ แห่งแรกในภาคอีสาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และต้องการให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์กระบือไทย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน