การเมือง ข่าว ทั่วไทย

ตร. สกัดม๊อบ! เคลื่อนไหวสะท้อนปัญหารัฐ

วันนี้ (20 ม.ค. 61 ) เวลา 8.00 น. เครือข่ายประชาชนและนักวิชาการ ที่ใช้ชื่อ People Go Network Forum จัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ชวนทุกคนมาร่วมเดินทา 800,000 ก้าว 450 กิโลเมตร จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึง ขอนแก่น เพื่อเชื่อมร้อยประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหา สร้างความเข้าใจกัน ยืนยันสิทธิของประชาชนทุกด้านในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศใน 4 ประเด็น คือ

1.หลักอย่างหลักประกันสุขภาพที่จะสามารถดูแลทุกคนในประเทศ
2.เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
3.กฎหมายที่จะไม่ลดทอนสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ดูแลให้เกิดการจัดสรรทรพยากรอย่างเหมาะสม และนโยบายที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
4.รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดที่น่าจะเกิดจากการมีส่วนร่วมและรับฟังอย่างรอบด้านจริงๆ

บรรยากาศก่อนการเดินมีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแกนนำยืนยัน ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออก สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่เกิดขึ้น ตามวิธีของประชาชนที่สามารถทำได้ด้วยวิธีอารยะ อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการผลักดันปัญหาที่เกิดขึ้นไปสู่ระดับนโยบาย ด้วยการเชิญมาคุยกัน และไม่น่าจะเกิดอันตราย

ขณะที่ สภ.คลองหลวง จัดกำลัง กว่า 1 กองร้อย มาดูแลความปลอดภัย รวมถึงปิดทางออกจากมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าเจรจากับแกนนำเพื่อให้หยุดการเดินขบวน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. อีกทั้งเกรงว่าจะมีการแทรกแซงของมือที่ 3 เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวาย

แต่ทางแกนนำยืนยันจะมีการจัดกิจกรรมเดินดังกล่าวคล้ายกับการวิ่งของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม จึงอยากขอความร่วมมือกับทางตำรวจให้ช่วยประสานกับทางพื้นที่อื่น ให้กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม สามารถทำกิจกรรมได้ต่อไป

ซึ่งทางตำรวจได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปหาหรือ กับทางฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งว่าจะสามารถอนุญาตให้กลุ่มดังกล่าวสามารถจัดกิจกรรมต่อไปได้หรือไม่ โดยเวลาในการพูดคุยประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะกลับมาให้คำตอบ

ทั้งนี้มีรายงานว่า ทางแกนนำ เครือข่ายประชาชนและนักวิชาการ People Go Network Forum นี้มีการทำหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวจริง แต่ทางฝ่ายความมั่นคง พิจารณาแล้วไม่อนุญาตและขอให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมไปแล้ว

 

 

ขอบคุณภาพ ฟ้ารุ่ง ศรีขาว