การเมือง

สัญญาณชัด ปมขยายเวลาโรดแมป ขยับเลือกตั้ง ปี 2562

 

หลังจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส. มีมติ เสียงข้างมากให้ขยายเวลาการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ฯ 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง ระยะเวลาดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบ ต่อ โรดแมปการเลือกตั้ง ที่ นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ ว่า จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ อาจเลื่อนเป็น ปี 2562 ติดตามได้จากรายงาน

***รับชมคลิป***

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน