การเมือง ข่าว

สัญญาณชัด ปมขยายเวลาโรดแมป ขยับเลือกตั้ง ปี 2562

 

หลังจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส. มีมติ เสียงข้างมากให้ขยายเวลาการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ฯ 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง ระยะเวลาดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบ ต่อ โรดแมปการเลือกตั้ง ที่ นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ ว่า จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ อาจเลื่อนเป็น ปี 2562 ติดตามได้จากรายงาน

***รับชมคลิป***

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน