ต่างด้าวเตรียมหนาว ก.แรงงาน จ่อจับแย่งงานคนไทย

20 ม.ค. 2561 เวลา 11:29 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กระทรวงแรงงาน เตรียมประสานฝ่ายความมั่นคง เข้าจับกุมชาวต่างด้าว ลักลอบเปิดแผงค้าขาย แย่งอาชีพคนไทย พบข้อมูลว่าจ้างคนไทยเป็นนอมินีในการเซ้งแผง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้(19 ม.ค. 61) ให้กรมการจัดหางาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในกิจการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมาย ทำอาชีพสงวนสำหรับคนไทยและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ซึ่งจากการตรวจสอบ กระทรวงแรงงานพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีน และเวียดนาม ลักลอบทำงานในร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว การให้บริการบีบนวดตามห้องน้ำ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติอินเดีย ลักลอบทำงานประเภทเร่ขายของทั่วไป ขายผลไม้ ขายถั่ว ขายโรตี ซึ่งเป็นงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ และยังพบแรงงานต่างด้าวจากเวียดนาม อินเดีย จีน และลาว เข้ามาเป็นเจ้าของร้านอาหาร , ร้านค้าในตลาดสดและตลาดนัด โดยจ้างคนไทยให้ทำสัญญาการเช่าหรือจ้างเป็นนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวจะดำเนินกิจการเองทั้งหมด ตั้งแต่ซื้อและจำหน่าย โดยเริ่มจากการเป็นลูกจ้างเมื่อมีทุนจะดำเนินการเซ้งร้าน เซ้งแผงขายของ แต่ยังคงถือใบอนุญาตทำงานโดยมีคนไทยสมยอม รับเป็นนายจ้างให้ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ขณะที่แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว และกัมพูชา อนุญาตให้ทำงานได้ 2 ประเภท คือ กรรมกร และงานบ้าน ส่วนงานขายของหน้าร้าน หรือ เป็นเจ้าของกิจการยังคงเป็นอาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ โดยในเวลานี้ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง พระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพ และวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า งานขายของหน้าร้านจะเป็นงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำได้หรือไม่ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th หากพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 หรือหากพบคนไทยที่เป็นนอมินีให้แรงงานต่างด้าวเปิดกิจการที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการทำอาชีพสงวนสำหรับคนไทยและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 - 100,000 บาท ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th