Breaking News ข่าว

คลังยังไม่ขยับขายหุ้นเครือเดวิส กรุ๊ป หลังศาลฎีกาพิพากษายึดทรัพย์ส่วน “ชูวิทย์และพวก”

 

กรณีกระทรวงการคลัง มีรายชื่อถือหุ้น ในกิจการอาบอบนวด เครือ เดวิสกรุ๊ป คดีถึงที่สุดแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ตามมติ ครม.ที่มีการปรับปรุงตั้งแต่ ต.ค.2559 ส่วนหุ้น กำพล-นิภา คาดโอนกรรมสิทธิ์ให้คลังเช่นกัน

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

วันนี้(22 ม.ค.) รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า การถือหุ้นของกระทรวงการคลังในธุรกิจอาบอบนวด เครือเดวิส กรุ๊ป เดิมเป็นของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แล้วขายต่อให้นายกำพล วิระเทพสุภรณ์นั้น ซึ่งช่วงที่นายชูวิทย์ บริหารกิจการ บริษัท เดวิส โคปา คาบานา จำกัด หุ้นดังกล่าวถูกคณะกรรมการธุรกรรมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) อายัดไว้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2546 เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นธุระ จัดหา ล่อไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี , เป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี มีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีทำการค้าประเวณีรวมอยู่ด้วย อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

คดีดังกล่าว ศาลฎีกาที่ 1800/2554 พิพากษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 แล้วว่า ให้เงินสดและหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ก่อนหน้าศาลชั้นต้น ไต่สวนคำร้อง มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

 

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินและหุ้นที่ถือในนามกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือนต.ค. 2559 สมัยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอให้ ครม.มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2554 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ โดยขออนุมัติหลักการให้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. และกระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ที่มีลักษณะ ได้แก่ 1) หลักทรัพย์ที่ได้จากการยึดทรัพย์ 2) หลักทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอื่น เนื่องจากหมดความจำเป็นตามนโยบายของภาครัฐ และ 3) หลักทรัพย์ที่ภาครัฐไม่มีความจำเป็นในการถือครองไว้เพื่อการพัฒนาประเทศ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เอกชนดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว

 

ในส่วนของหุ้นที่นายกำพล และนางนิภา พร้อมกับพรรคพวกถืออยู่ ถูกดำเนินคดีค้ามนุษย์ วิคตอเรีย ซีเครท ได้มอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการ คาดหุ้นในมือคงดำเนินการตามรอยเช่นเดียวกับคดีของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆได้ที่ต้องฟัง !!! “แจ๊ค หม่า” สะท้อนหลักสูตรมหาลัยยุคนี้ ไม่ได้เตรียมคนไว้เพื่อ “อนาคต” 

ขอบคุณภาพจาก :  ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์