ข่าว ข่าวจริง สปริงนิวส์

ทุจริตโครงการเงินกู้รัฐของธนาคารออมสิน ตอนที่ 2

สปริงนิวส์รายงานการตรวจการทุจริตโครงการเงินกู้รัฐของธนาคารออมสิน วันนี้ตามกันต่อกับกรณีการถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ ที่มากเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ ซึ่งชาวบ้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนให้สปริงนิวส์ช่วยตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ติดตามจากรายงานคุณสุธาทิพย์ ผาสุข