ข่าว

ก.ท่องเที่ยวฯคอนเฟิร์ม!ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ “ASEAN Tourism Forum 2018”

ประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค.61 ณ จ.เชียงใหม่ พร้อมแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย และหารือพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมุ่งดันอาเซียนให้เป็น “Single Destination” หรือจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 24 ม.ค.61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “ATF 2018 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN – Sustainable Connectivity, Boundless Prosperity โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็น ‘Single Destination’ หรือ ‘จุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว’ เป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และอินเดีย และเป็นเวทีที่จะสะท้อนความสำเร็จในการพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงถึงกันในทุกๆ ด้านระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ATF 2018 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว (NTOs) ของประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา รวมทั้งนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กว่า 2,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การจัด Technical Tours นำผู้นำการท่องเที่ยวจากนานาประเทศลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่สะท้อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแถบจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมธุรกิจไมซ์ หรือ MICE Conference โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange ที่เป็นการเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค.61 คู่ขนานไปกับการจัดประชุม

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละชุมชนท่องเที่ยว การช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของภูมิภาคให้คงความงดงามสมบูรณ์ ตลอดจนนำไปสู่ความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศและของเพื่อนสมาชิกประเทศอาเซียนในอนาคต” ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.atfthailand2018.com