ข่าว ทั่วไทย

คลังประกาศขายหุ้น ‘เดวิสกรุ๊ป’ อ้างถือเหตุปปง.ยึดจาก”เสี่ยชูวิทย์”

คลังประกาศขายหุ้น 4 บริษัทอาบอบนวดในเครือเดวิสกรุ๊ปจากเสี่ยชูวิทย์ เนื่องจากถูกปปง.ยึดทรัพย์ ตามคำพิพากษาศาลฏีกา เพราะเป็นเงินที่ได้จากการเป็นธุระ จัดหาให้มีการค้าประเวณี

 

วันที่ 24 ม.ค.61 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายหุ้นและสินทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ โดยเปิดให้มีการประมูลหุ้นของทั้ง 4 บริษัท ในเครือเดวิส กรุ๊ป ประมาณต้นปีนี้

 

ทั้งนี้ สาเหตุที่กระทรวงการคลัง ถือหุ้นในกิจการอาบอบนวดในเครือเดวิสกรุ๊ป จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เดวิส ไดมอนด์สตาร์ 10,000 หุ้น, บริษัท เดวิส โคปา คาบานา 6,000 หุ้น, บริษัท เดวิส โกเด้นท์สตาร์ 7,446 หุ้น, และบริษัท เดวิส ซิลเวอร์สตาร์ 10,000 หุ้น มูลค่ารวม 3,344,600 บาท

 

เนื่องจากหุ้นดังกล่าวถูกคณะกรรมการธุรกรรมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. อายัดไว้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.2546 และต่อมาถูกโอนให้กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2555 หลังจากที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากความผิดมูลฐานฟอกเงิน ตามที่อัยการร้อง

 

โดยในคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมปปง. ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฮแปซิฟิค จำกัด กับพวก มีหุ้นในบริษัทอื่นในเครือเดวิสกรุ๊ป จำนวน 4 บริษัท และเป็นกรณีปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก 4 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นธุระ จัดหา ล่อไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุมากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี

 

เป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี มีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีทำการค้าประเวณีรวมอยู่ด้วย อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

 

 

Cr.ฐานเศรษฐกิจ : คลังประกาศขายหุ้น ‘เดวิสกรุ๊ป’ อ้างถือเหตุปปง.ยึดจาก”เสี่ยชูวิทย์”