การตลาด ข่าว

พม. ยกระดับผู้แสดงความสามารถด้านหมอลำ

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบคัดกรอง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการพัมนาสักยภาพผู้แสดงความสามารถ เพื่อ ให้เกิดการยอมรับในสังคม สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ โดย พส. ได้จัดอบรมหลักสูตร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี”

วานนี้ (26 ม.ค.61) เวลา 14.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ สาขาหมอลำกลอนประยุกต์” (HUB หมอลำ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) แม่ครูราตรี ศรีวิไล จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง มีผู้แสดงความสามารถเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดย ผู้เข้าอบรม จะ ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย และ สวัสดิการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แม่ครูฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ บรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้าน
สาขาหมอลำกลอนประยุกต์กับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศิลปินร่วมสมัยและเป็นศิลปินมืออาชีพ”

***รับชมคลิป***

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน