การเมือง ข่าว ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพ : ม็อบค้านเลื่อนเลือกตั้ง