Breaking ข่าว

อังกฤษขายสถานทูตในกรุงเทพฯ 18,600 ล้านบาท

 

กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษขายสถานทูตในกรุงเทพฯเป็นเงินมูลค่าถึง 420 ล้านปอนด์หรือราว 18,600 ล้านบาท นับเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ
กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่า เงินที่ได้จากการขายสถานทูต จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงสถานทูตของอังกฤษทั่วโลก ส่วนคณะผู้แทนทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจะย้ายไปอยู่ในอาคารทันสมัย ภายในปี 2019
ราคาขาย 18,600 ล้านบาทนี้เป็นเงินเกือบครึ่งของงบประมาณประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ เงินก้อนนี้นอกจากจะถูกนำไปใช้สำหรับซื้อที่ตั้งสถานทูตอังกฤษแห่งใหม่แล้ว ยังถูกนำมาใช้ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการวางระบบสายไฟฟ้าใหม่ในสถานทูตอังกฤษประจำกรุงปารีส ปรับปรุงสถานทูตอังกฤษในกรุงไคโร และอาจจะซื้อที่ตั้งสถานทูตใหม่ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
สำหรับอาคารสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1922 (26 ปีที่แล้ว) บนพื้นที่ 23 ไร่ บริเวณถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน สถานทูตอังกฤษนั้นขึ้นชื่อในเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปทำให้สภาพส่วนใหญ่ของอาคารสถานทูตเสื่อมโทรม
นายบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษระบุว่า สถานทูตแห่งใหม่จะทันสมัยยิ่งขึ้น และจะยิ่งช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างอังกฤษกับไทย / ขอบคุณภาพสวยๆจาก British Embassy Bangkok