ข่าว รายงานพิเศษ

เทคโนโลยี ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

 

 

จากสถิติปริมาณการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต ภาพรวมประเทศไทยเวลานี้ พบว่าลดลงจากเดิม ส่วนหนึ่งเกิดจาก เจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกันกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษ

***รับชมคลิป***