Breaking ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานพร “วันตรุษจีน” แก่ปวงชนชาวไทย

วันนี้( 16 ก.พ.) เพจเฟซบุ๊กร้าน PHUFA ได้อัญเชิญพรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ 2561 ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอดปี

พรพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน ความหมายมงคลในปีนี้ คือคำว่า 兴旺 อ่านว่า ซิงว่าง [xīngwàng] มีความหมายว่า “ร่ำรวย รุ่งเรือง” ในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ พ.ศ. 2561 นี้ ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญพรพระราชทานดังกล่าว มาปักด้านบนภาพฝีพระหัตถ์ “สุนัขหูตั้ง” หน้าตาเบิกบาน เฉลียวฉลาด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมทั้งอัญเชิญพระนามาภิไธย “สิรินธร” ภาษาจีน 诗琳通 (Shī lín tōng) ตามคำเรียกขานของชาวจีน 诗 shī แปลว่า บทกวี 琳 lín แปลว่า หยกสวยงาม และ 通 tōng แปลว่า ปราดเปรื่อง ปักด้วยไหมสีทองพิเศษ ประดับไว้บนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง จอ-เจริญรุ่งเรือง เพื่อสร้างสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ อันเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้สวมใส่ในเทศกาลตรุษจีนนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :  PHUFA