การตลาด ข่าว

พม.จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมฯ” จ.ศรีสะเกษ

 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” แกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share โครงการสรภัญญะสอนสิทธิ หนีวิกฤตความไม่เท่าเทียม ของโรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ ชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะและพัฒนาสังคมในพื้นที่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลอำเภอปรางค์กู่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กำนันตำบลกู่ ผู้สูงอายุบ้านกู่ ชาวบ้านบ้านกู่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

***รับชมคลิป***