ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

ทหารคอบร้าโกลด์ ซ้อมอพยพประชาชน

กองกำลังทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสม ฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)

วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย มิสเตอร์ชิโร ซาโตะชิมะ (H.E. Ambassador Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และผู้แทนจากกองทัพมาเลเซีย เดินทางมาเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ของกองกำลังทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 ณ บริเวณฝูงบิน 103 (เก่า) กองการบินทหารเรือ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยในปีนี้มีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และกองทัพมาเลเซีย เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนกว่า 500 นาย

การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือ สาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ โดยจำลองสถานการณ์ฝึกมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก

สำหรับการประกอบกำลัง แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพ ชุดระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนทางอากาศ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้หน่วยต่าง ๆ ที่ร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติ ประสานงาน แก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป

ทั้งนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC) โดยจัดแบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น กองทัพมาเลเซีย รวมทั้งกองทัพอากาศไทยได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ ด้วย