Breaking News ข่าว

“ฟิลิปปินส์ควรเป็นมณฑลหนึ่งของจีน” โรดริโก้ ดูแตร์เต กล่าว

 

ประธานาธิบดีโรดริโก้ ดูแตร์เต แห่งฟิลิปปินส์ พูดเสนอให้ประเทศฟิลิปปินส์กลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีน เป็นการพูดติดตลกของดูแตร์เตต่อหน้านักธุรกิจจีนและฟิลิปปินส์ เพื่อบรรเทาความกังวลของนักลงทุนข้ามชาติชาวจีนและฟิลิปปินส์ ที่มีความกังวลหลังจากจีนสร้างฐานทัพทางทหารบนพื้นที่ทะเลจีนใต้ ที่ยังคงเป็นดินแดนกรณีพิพาทการครอบครองพื้นที่ของหลายประเทศ

ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยว่า การสร้างฐานทัพทางทหารของจีนบนพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้น เป็นการสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับกองกำลังทหารของสหรัฐฯมากกว่าการยึดพื้นที่ แต่ก็เป็นการประกาศอำนาจของจีนต่อประเทศเพื่อนบ้านคือ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม ที่อ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดนในทะเลจีนใต้เช่นกัน
จีนและฟิลิปปินส์มีความขัดแย้งกันจากกรณีการครอบครองพื้นที่ทางทะเลจีนใต้มาอย่างยาวนาน แต่ทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากการที่ผู้นำฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจระหว่างจีนและฟิลิปปินส์