Breaking ข่าว

“ทนายดัง” แนะ “ป้าทุบรถ” สู้คดีถึงที่สุด ชี้! หมู่บ้านนี้ไม่สามารถเปิดตลาดได้

จากกรณีที่ นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ และน.ส.ราณี แสงหยกตระการ และนางสาวมณีรัตน์ แสงหยกตระการ หรือ “ป้าทุบรถ” ได้ใช้ขวานและเสียมทุบทำลายรถยนต์กระบะของคู่กรณีที่จอดขวางบริเวณประตูทางออกหน้าบ้าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์

วันนี้( 21 ก.พ.) นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความอิสระ กล่าวถึงตลาดที่อยู่รอบบริเวณบ้านของ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ น.ส.ราณี แสงหยกตระการ นางสาวมณีรัตน์ แสงหยกตระการ ว่า กฎหมายเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร สำหรับการจัดสรรที่ดินมีอยู่ 2 ฉบับใช้มาตั้งแต่ปี 2515-2543 (ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286) ขณะที่หลังจาก ก.ค.43 ก็ใช้พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับก็คือ จัดสรรที่ดินเพื่อ การพาณิชย์ เพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์(ต้องระบุว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด) โดยกรณีของ “คุณป้า” เข้าข่ายฉบับที่ 286 ช่วงปี 15-43 คือทางตลาดได้ขอเมื่อปี 2526 ฉนั้นจึงเข้าข่ายกฎหมายฉบับเดิม โดยก่อนขอจัดสรรที่ดินนั้นจะมีการยื่นผัง โดยในผังก็จะบอกว่าแต่ละแห่งจะทำอะไรบ้าง หากในผังระบุชัดว่าทำเพื่ออยู่อาศัยก็ต้องทำเพื่ออยู่อาศัย แต่หากบอกว่าเพื่อการพาณิชย์ ก็สามารถเปิดตลาดได้

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า ปัญหาก็คือ การจัดสรรนี้เมื่อเข้าขั้นตอนการขายให้ผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อนำไปทำกิจการใด ผู้จัดสรรจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ประมาณปี 2530 มีกฤษฎีกาตีความออกมาว่า การจัดสรรที่ดินไม่ได้รวมถึง ผู้พักอาศัย ฉนั้นผู้พักอาศัยจึงสามารถนำที่ดินไปประกอบกิจการได้ ปรากฎว่าเมื่อปี 2552 (ก่อน พ.ร.บ.จัดสรร) มีที่ดินบริเวณ เมืองเอกเจ้าของที่ต้องการปลูกสร้างหอพัก จำนวน 63 ห้อง แล้วไปขออนุญาติเขตพื้นที่ได้ จึงนำไปสู่การร้องเรียนถึงศาลปกครองได้รับการวินิจฉัยว่า การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่ได้จัดสรรเพื่อการพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม ต้องใช้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น ให้เพิกถอนใบอนุญาตสร้างหอพัก จนกระทั่งเรื่องไปถึงศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยทำนองเดียวกัน

ดังนั้นหากดูตามใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามที่คุณป้าให้มา ได้ระบุไว้ว่า ที่อยู่อาศัย 289 แปลง ที่ประกอบอาคารพานิชย์ไม่มี ที่ประกอบอุตสาหกรรมไม่มี ก็แสดงว่าหมู่บ้านแห่งนี้จัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมด รวมถึงร้านค้าที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านด้วย

“ดังนั้น จากเอกสารนี้ ผมจึงขอให้คุณป้าสู้คดี หากดูตามเอกสารจัดสรรที่ดินนี้ ตามหลักกฎหมายเรื่องจัดสรรที่ดิน คือถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะยังไม่เข้าพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินปี2543 แต่เข้าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย(ปี2526) ฉนั้นหมู่บ้านนี้ไม่สามารถอนุญาตให้เปิดตลาดได้” นายอนันต์ชัย กล่าว