การตลาด ข่าว

พม.จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” จังหวัดสุรินทร์

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” แกนนำยุวอาสา shift and share จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธาน ในกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการ Animation สานฝันก้าวไกล รู้ไว้ไม่ท้อง ของ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี เทศบาลชุมพลบุรี โรงพยาบาลชุมพลบุรี น้องๆนักเรียน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

***รับชมคลิป***