ร้อง! สอบธรรมาภิบาล “อิตาเลี่ยนไทย” ตัดต้นไม้หน้า ม.เกษตรฯ

07 มี.ค. 2561 เวลา 14:05 น.

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

จากกรณีที่บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต ตัดต้นไม้ริมทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ขออนุญาต ก่อจะถูกสำนักงานเขตจตุจักรแจ้งความดำเนินคดี เพื่อเปรียบเทียบปรับไปแล้วนั้น

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ล่าสุดวันนี้( 7 มี.ค.) กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนในนามเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชนกังวลใจต่อวิธีการทำงานของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร รวมถึงการแสดงออกถึงจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ต่อจากนั้นเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เดินทางต่อยื่นจดหมายถึงผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยทางกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ทบทวนและตรวจสอบมาตรการปฏิบัติต่อต้นไม้ในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสาย รวมถึงขอให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งทางกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน เข้าใจและเห็นความสำคัญถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของเมืองไทย แต่อยากให้ทางกรุงเทพมหานคร หาวิธีปฏิบัติต่อต้นไม้ในเมืองระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด