svasdssvasds

ใหม่มาเก่าไป! ‘เลโก้’ กำไรร่วง! ครั้งแรก! ในรอบ 13 ปี

ใหม่มาเก่าไป! ‘เลโก้’ กำไรร่วง! ครั้งแรก! ในรอบ 13 ปี

เลโก้ ประกาศผลประกอบการณ์ประจำปี 2017 ปรากฎว่ายอดขายลดลงไป 8% อยู่ที่ 35,000 โครนเดนมาร์ค หรือประมาณ 180,000 ล้านบาท ทำให้ผลกำไรลดลงไป 17% อยู่ที่ 10,400 ล้านโครนเดนมาร์ค หรือ 54,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งผลกำไรอยู่ที่ 12,400 โครนหรือ 64,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นผลกำไรที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003 หรือ 13 ปีก่อน

วันนี้ ( 8 มี.ค. ) นาย นีลส์ คริสเตียนเซ็น ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งซีอีโอ ของเลโก้ เมื่อ 5 เดือนที่แล้วยอมรับว่า ขณะที่ทางบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าบริษัทจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง อีกทั้งเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ ทางบริษัทต้องตัดลดพนักงานไปแล้วถึง 1,400 คน ทีเดียว

ใหม่มาเก่าไป! ‘เลโก้’ กำไรร่วง! ครั้งแรก! ในรอบ 13 ปี

ใหม่มาเก่าไป! ‘เลโก้’ กำไรร่วง! ครั้งแรก! ในรอบ 13 ปี

ใหม่มาเก่าไป! ‘เลโก้’ กำไรร่วง! ครั้งแรก! ในรอบ 13 ปี

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้เลโก้ เริ่มหมดความนิยม เนื่องจากเด็กๆรุ่นใหม่กำลังหันไปหาของเล่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าตัวต่อ นอกจากนั้น เลโก้ ระบุว่า ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลกำไรลดลงนั้นมาจากบริษัทผลิตสินค้าออกมามากเกินไป ทำให้ต้องลดราคาลงนั้นเอง

related