"ออเจ้า" - "ออท่าน" แปลว่าอะไร? โดย วิษณุ เครืองาม

8 มี.ค. 2018 เวลา 6:30 น.

ละคร บุพเพสันนิวาส เป็นที่กล่าวขานถึงกันทั่วบ้านทั่วเมือง โดยเฉพาะ คำเรียก “ออเจ้า” ที่กลายเป็นคำฮิตติดเรียกกัน คำดังกล่าวนี้ จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจ ได้มีโอกาสซักถาม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้สนใจและศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทย

รองนายกฯ อธิบายข้อซักถามคำเรียก “ออ” ซึ่งแปลว่า “คุณ” เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้เรียกผู้หญิงก็ได้ ผู้ชายก็ได้  เป็นคำไทยใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ไม่นิยมใช้ในรั้วในวัง เพราะเป็นภาษาของชาวบ้าน หรือไพร่เรียกผู้ชายว่า “ออท่าน” หรือ ผู้หญิง เรียก “ออเจ้า” ที่มีศักดินาสูงกว่า ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชาย