ข่าว ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทั่วไทย รายการ อื่นๆ

เสน่ห์นราธิวาส เมืองสวยงามแห่งด้ามขวานทอง

จังหวัดนราธิวาส เป็น1 ใน 3 จังหวัดปลายด้ามขวานทองของไทย ที่มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล และรอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาสัมผัสถึงเมืองแห่งอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

จังหวัดนราธิวาส เมืองสวยงามปลายด้ามขวานไทย

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ ที่น่าสนใจมากมาย รอให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวชม โดยเฉพาะสัมผัสถึงความสวยงามทางธรรมชาติ รวมทั้งเสน่ห์ของเมืองที่อยู่ปลายด้ามขวานทองของไทย จึงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ในทุกวัน

นราธิวาส หมายถึงเมืองที่ยิ่งใหญ่อันสมบูรณ์ ทั้งหมดได้ถูกนำมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ภายในศาลากลาง จ.นราธิวาส หลังเก่า ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของนราธิวาสได้อย่างครบถ้วน