Breaking ข่าว

เกาหลีใต้เริ่มแล้ว ‘โครงการปิดคอมฯ’ ไล่พนักงานกลับบ้านเร็วขึ้น

 

รัฐบาลเกาหลีใต้ริเริ่มโครงการปิดคอมพิวเตอร์ของสำนักงานในเวลา 20.00 น. เพื่อเป็นการบังคับให้พนักงานกลับบ้านเร็ว แก้ปัญหาวัฒนธรรมทำงานล่วงเวลา เรื่องนี้สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มนุษย์เงินเดือน/พนักงานออฟฟิศทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุดในโลก

เจ้าหน้าที่รัฐฯทำงาน 2,739 ชั่วโมงต่อปี เฉลี่ยมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆถึง 1,000 ชั่วโมงต่อปี ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งผ่านร่างกฏหมายจำกัดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ให้ไม่เกิน 52 ชั่วโมง ลดลงจากเดิม 68 ชั่วโมง

โครงการปิดคอมพิวเตอร์ 20.00 น. จะเริ่มขึ้นในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้เป็นที่แรกในวันที่ 30 มีนาคมนี้ และจะขยับเวลาปิดเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงเป็น 19.30 น. ในเดือนเมษายน และจะขยับเป็นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลา 19.00 น.ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งพนักงานทุกคนต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดทำงานตามเวลา แต่อาจมีข้อยกเว้นพิเศษในบางกรณีได้

อย่างไรก็ตาม บีบีซีรายงานว่า ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะเห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะการสำรวจพบว่า มีพนักงานถึง 67% ที่ยื่นเรื่องขอยกเว้นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงตามเวลาที่กำหนด

ขอบคุณภาพ :

loopvanuatu.com/lifestyle

thesundaily.my/news/1621059